Alcoholbeleid goed geregeld

STIVA en de Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken vinden het belangrijk dat er voldoende balans is in de discussie over het Nederlandse alcoholbeleid. Te vaak laten we ons verleiden om vooral te communiceren over wat nog niet goed gaat. Dat is aan de ene kant begrijpelijk, want ook de producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken zijn van mening dat er altijd dingen zijn die nog niet goed gaan, beter kunnen.

Maar we moeten ook recht doen aan de ontwikkelingen die er gewoon feitelijk zijn. Ontwikkelingen die een goed antwoord geven op de vraag of het Nederlandse alcoholbeleid effectief is.

Als we kijken naar de feiten en de cijfers, kunnen we alleen maar concluderen dat het op bijna alle fronten veel beter gaat ten opzichte van zo’n tien à vijftien jaar geleden.

Deze positieve ontwikkelingen maken duidelijk dat het Nederlandse alcoholbeleid op alle fronten werkt. De norm in Nederland hoeft geen verantwoord alcoholgebruik te worden, dat ís het al. Minderjarigen drinken steeds minder: minder vroeg, minder vaak en minder veel. Alcohol in het verkeer en alcohol tijdens zwangerschap nemen sterk af. Internationaal doen we het veel beter dan de het overgrote deel van de rest van Europa, helemaal als het gaat om het tegengaan van bingedrinken.

Download het factsheet of de infographic